por hardhardtimes

Reneixo esporuguida
quan una explosió interna
esfondra les parets
i la llibertat és més
que un etern possible
cridat per alguns llavis

Anuncios